Privacyverklaring Coaching Rotterdam

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken we jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan hebben we deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Coaching Rotterdam (KvK 24407303)
Marco Tieleman
Weena 690, k 16.01
3012 CN Rotterdam
 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons jouw persoonsgegevens om deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens

Coaching Rotterdam verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en geslacht
 • Pasfoto
 • Leerdoelen, verwachtingen, gespreksverslagen en -duur
 • Coachcontextgerelateerde gegevens zoals o.m. naam partner, leidinggevende of collega
 • Inhoud van communicatie
 • Uitslagen van vragenlijst en testen
Doeleinden

Coaching Rotterdam verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
•    Het onderhouden van contact;
•    Het bieden van een persoonlijk coachtraject en het voor dat doel vastleggen van persoonlijke informatie;
•    Een goede en efficiënte dienstverlening;
•    Beheer van het cliëntenbestand alsmede facturering;
•    Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en marketing
•    Nakoming van wettelijke verplichtingen en/of het goed kunnen voeren van geschillen;
•    Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties of nieuwsbrieven en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);

Waarop is de verwerking gebaseerd
Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, Coaching Monitor, CSR-vragenlijsten, DISC-analyses (of andere bureaus die testen afnemen) of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject.

Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Je persoonsgegevens worden binnen de EER verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in Nederland.

Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Mail of LinkedIn, Whatsapp of Facebook in het contact. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield”-gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacy¬regelgeving.

Hoe lang wij je gegevens bewaren
Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht of het kunnen aantonen van gemaakte coachuren voor (her-)certificering bij beroepsverenigingen als NOBCO en ICF.

Hoe wij je gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom hebben we passende beveiligingsmaatregelen genomen. Je kunt denken aan two-steps-authenticatie, versleutelde wachtwoorden met meer dan 12 karakters (via LastPass), gebruik Ubikey en exclusieve toegang tot servers vanaf vooraf bepaalde IP-adressen.

Profilering
Wij combineren de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website, onze gesprekken, et cetera om je gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies
Op de website worden slechts functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt.

Je rechten
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je vragen gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je ons verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:

Coaching Rotterdam (KvK 24407303)
Marco Tieleman
Weena 690, k 16.01
3012 CN Rotterdam
06 - 26 86 65 16 of info@coachingrotterdam.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2020.

 

Cookieverklaring

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail contact met je opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van je gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@coachingrotterdam.nl.

Cookies
Coaching Rotterdam hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de website en de diensten. Om deze reden maakt Coaching Rotterdam gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Bij gebruik van onze website geef je toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij gebruiken deze cookies voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;
 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het afstemmen van content op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van je interesses en aan de hand van klik- en surfgedrag.
 • Wij hebben geen controle over wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze aanbieders en hoe zij met cookies omgaan, bekijk je de privacyverklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.

Over deze verklaring

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring
Coaching Rotterdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over je privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je deze stellen door contact op te nemen met Coaching Rotterdam via onderstaande adresgegevens.

Coaching Rotterdam (KvK 24407303)
Marco Tieleman
Weena 690, k 16.01
3012 CN Rotterdam
06 - 26 86 65 16 of info@coachingrotterdam.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2020

Deel deze pagina: